Books:

Elementy Demografii. Część I. 1989 [Elements of Demography. Part I, co-authors: W.Czarkowska, K. Kluzowa]. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS.

Małżeństwa powtórne w Polsce - typy, przyczyny powstania, funkcjonowanie. 1991 [Remarriages in Poland - Types, Causes and Functioning, co-authors: K. Kluzowa, F. Kusz]. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS.

Między przymusem a wyborem. Kontynentalne i zamorskie emigracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (1939-1989). 1995 [Between Pressure and Choice: Continental and Transoceanic Emigrations from Central-Eastern Europe (1939-1989)]. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS.

Orientacje emigracyjne Polaków. (Ed.) 1997 [Emigration Trends of Poles]. Cracow: Kwadrat

ALTERNATYWNE FORMY ŻYCIA Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. 2002

[Alternative Marriage-Family Lifestyles in the Contemporary World]. Cracow: Nomos.
SYSTEMY WARTOŚCSystemy wartości a procesy demograficzne. 2003.

[Value Systems and Demographic Processes, co-editors: I. Szczepania, A. Małek]. Cracow: Nomos.International MigrationInternational Migration. A Multidimensional Analysis. (Ed.) 2005.

Cracow: AGH Press.
Homoseksualizm w perspektywie interdyscyplinarnej. 2005.

[Interdisciplinary Perspective on Homosexuality, co-editors: B. Kowalska, M. Smietana]. Cracow: Nomos.Issues Throught the History of Social Work in Poland and the WorldIssues Throught the History of Social Work in Poland and the World. 2006.

[co-editors:Małek, I. Szczepaniak -Wiecha]. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS.
Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowaMigracje Kobiet. Perspektywa wielowymiarowa. (Ed.) 2008.

[Female Migrations. Interdisciplinary Perspective]. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS.Sprostać zmianomSprostać zmianom. Szkice o powinnościach współczesnej socjologii. 2009.

[Coping with changes. Essays on the Duties of the Contemporary Sociology, co-edtior: Z. Seręga). Cracow: Nomos.Women in New MigrationsWomen in New Migration. Current Debates in European Societies. 2010. [co-editors: M. Kontos, M. Liapi]. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS.

Kalejdoskop genderowyKalejdoskop genderowy. W drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce. 2010.

[Gender Kaleidoscope. On the Way to Learn Gender in Poland, co-editors: M. Ślusarczyk, B. Kowalska]. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS.Gender w społeczeństwie polskimGender w społeczeństwie polskim. 2011. [Gender in Polish Society, co-editors: K. Wojnicka, J. Struzik]. Cracow: Nomos.Zagadnienia małżeństwa i rodzin z perspektywy feministyczno-genderowej. 2012 [The Marriage and Family Issues in Feminist and Gender Perspective, in print]. Cracow: JAGIELLONIAN UNIVERSITY PRESS.