Prof. Krystyna Slany

The Head of Department of Population Studies
Institute of Sociology
Jagiellonian University in Cracow

Main page photo

Contact

Tel. +48 12 633 17 62
E-mail: krystyna.slany@uj.edu.pl

Postal address

Instytut Socjologii UJ
ul. Grodzka 52, pok. 77
31-044 Kraków
Polska / Poland

AGH bar

Wydział Humanistyczny

Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Contact

Email: k.slany@iphils.uj.edu.pl Telefon: 12 617 42 52

Postal address

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. A. Mickiewicza 30, Pok. 110
30-059 Kraków
Polska / Poland